Člani skupine za izvajanje dejavnosti

Mag. Albin Vrabič, univ. dipl. inž. str.

 

Albin Vrabič je zaposlen na Šolskem centru Velenje kot ravnatelj Rudarske  šole. Je vodja skupine in  organizacije izobraževanja ter usposabljanja  na področju protieksplozijske zaščite.

 


E-mail: albin.vrabic@guest.arnes.si

  

Branko Fošner, univ. dipl. inž. el.

 

Branko Fošner je strokovni  sodelavec Šolskega centra Velenje. Na seminarjih protieksplozijske zaščite podaja odročje osnov  protieksplozijske zaščite in izvedbe električnih Ex-naprav. V skupini je predsednik komisije za področje rudarstva.

 

E-mail: branko.fosner@gmail.com

 

Mag. Jože Veniger, univ. dipl. inž. el.

 

Jože Veniger je zunanji sodelavec Šolskega centra Velenje in Inštituta za rudarstvo in geotehnologijo Ljubljana. Na seminarjih podaja  področje neelektričnih Ex-naprav, električnih inštalacij, standardizacije in certificiranja ter varnosti in zdravja pri delu v industriji. V skupini je predsednik komisije za področje industrije.                         

 

E-mail: joze.veniger@gmail.com

 

Anton Kotnik, univ. dipl. inž. el.

 

Anton Kotnik je zaposlen na Premogovniku Velenje kot vodja tehnološke priprave elektro naprav. Je  predavatelj na seminarjih Protieksplozijske zaščite. Pokriva področje električnih instalacij v rudniških Ex-okoljih ter področje popravil in remontiranja Ex-opreme.

 

E-mail: anton.kotnik@rlv.si

 

Mag. Bogdan Makovšek, univ. dipl. inž. rud.

 

Bogdan Makovšek je tehnični direktor Premogovnika Velenje. Na Ex-seminarjih pokriva zakonodajo s poudarkom na področju protieksplozijske zaščite v rudarstvu.

 

 

E-mail: bogdan.makovsek@rlv.si

   

Simon Zajc, inž. str.

 

Simon Zajc je zaposlen na Šolskem centru Velenje kot računalniški operater. V skupini opravlja naloge, ki so tehničnega in organizacijskega značaja.

 

 

E-mail: simon.zajc@guest.arnes.si

   

Nevenka Rozman, strokovna delavka

 

Nevenka Rozman je zaposlena na Šolskem centru Velenje - MIC na področju  izobraževanja odraslih in vseživljenjskega učenja. V skupini opravlja naloge strokovno organizacijskega značaja. Je kontaktna oseba v zvezi z organiziranjem seminarjev.

 

E-mail: nevenka.rozman@guest.arnes.si

 

Poleg navedenih stalnih članov skupine za izvedbo Ex seminarjev sodelujejo  tudi  predavatelji, ki so vabljeni predvsem na osnovne, to je seminarje petdnevnega značaja. To so predavatelji iz podjetij, od koder je na posameznem seminarju  večina slušateljev. Predavajo aktualne teme, ki se nanašajo na protieksplozijsko zaščito z vidika izvajanja proizvodnega procesa v njihovem podjetju.

Kontakt z zgoraj predstavljenimi člani skupine lahko vzpostavite neposredno s pomočjo njihove elektronske pošte.