Seminarji

V okviru funkcionalnega izobraževanja v podjetjih zaposlenih oseb izvajamo na področju protieksplozijske zaščite  osnovne (OSN) petdnevne Ex-seminarje z opravljanjem izpitov in izpopolnjevalne enodnevne (DOP) Ex-seminarje s preverjanjem usposobljenosti ter izdajo predmetnih potrdil.


Petdnevni seminar o protieksplozijski zaščiti

 

To je osnovni seminar, ki ga opravijo udeleženci, ki se prvič srečajo s protieksplozijsko zaščito. Zaključek seminarja je izpit in pridobljeno spričevalo o opravljenem izpitu.

 

Izpopolnjevalni ali dopolnilni enodnevni seminar o protieksplozijski zaščiti

 

Na osnovi zahtev Pravilnika o Protieksplozijski zaščiti je potrebno pridobljeno znanje in opravljen izpit na osnovnem seminarju obnavljati, dopolnjevati in potrjevati vsaki dve leti.  

Predpogoj za opravljanje enodnevnega seminarja, za katerega se prejme potrdilo o izpopolnevanju, je mogoče le na osnovi že opravljenega izpita oziroma spričevala na osnovnem seminarju.

 

Več o naših seminarjih je zbrano v zgibanki.